Hemvärnetsdag 2016

hemvärnetsdag2016

Mellan kl 11.00-15.00 den 14:e Maj öppnar vi upp Försvarsmaktens anläggning i Husie för allmänheten.
Vi visar upp delar av vår utrustning, materiell och fordon. Under dagen genomförs olika uppvisningar och det erbjuds Bandvagnsåkning för de som vill.
På plats finns även våra Frivilliga Försvarsorganisationer som visar sin verksamhet och berättar vad som krävs för att bli specialist i Hemvärnet.
Kollektivtrafik: Buss nr 5 och Buss nr 35.
Husie kyrkoväg 70 i Malmö.
Välkommen till Hemvärnets Dag!
Program
11.00 Grindarna öppnas, Bandvagnsåkning för besökare
11.30 FMCK med motorcykeluppvisning
11.50 Överflygning av FFK med fotografering
12.20 47. Hvbat stridsuppvisning
12.50 474. HVMK blåser till uppställning
12.52 47. Hvbat pastor Peter Mårtensson
13.00 Tal av C SSk Övlt Ove Tirud
13.10 474. HVMK med fanvakt
13.45 47. Hvbat stridsuppvisning
14.30 FMCK med motorcykeluppvisning
14.50 474. HVMK spelar ett avslutande stycke
15.00 Grindarna stängs